Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG FRESHER DEVELOPER

 

 

🌟 Số lượng 5 [2 PHP, 1 Front-end, 1 iOS, 1 Android]

🌟 Quyền lợi
◦ Được đào tạo về các kỹ thuật liên quan:
- Lập trình web: Back-end(PHP với Framework Laravel), Front-end(HTML/CSS/JS).
- Lập trình mobile(Android-Java/Kotlin, IOS-Swift/ObjectiveC)
◦ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Neolab 
◦ Được hướng dẫn làm việc theo qui trình Agile-Scrum.
◦ Được nhận trợ cấp hàng tháng.
◦ Được tham gia vào các hoạt động của công ty: như team building, bóng đá...

🌟 Đối tượng
◦ Sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng, các ngành CNTT, ĐTVT, cơ điện tử... yêu thích lập trình phần mềm, quan tâm tới lập trình web.
◦ Có kiến thức một trong các môn lập trình cơ bản như C/C++, PHP, JavaScript, CSS, HTML cấu trúc dữ liệu giải thuật, Lập tình hướng đối tượng;
◦ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và tinh thần học hỏi.

🌟 Kế hoạch thực tập:
◦ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
◦ Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, phỏng vấn dự kiến: Từ 5/11/2018 đến 26/11/2018.

🌟 Quy trình xét tuyển:
◦ - Bước 1: Ứng viên gửi CV và bảng điểm (nếu có) đến email tuyển dụng 
◦ - Bước 2: Thực hiện bài kiểm tra 40 phút tại công ty Neolab.
◦ - Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp.
◦ - Bước 4: Thông báo kết quả trong vòng 1 tuần.

🌟 Cách ứng tuyển
◦ Ứng viên vui lòng gửi CV và bảng điểm (nếu có) tới email: recruiter@neo-lab.vn với tiêu đề: [Fresher][Vị trí ứng tuyển][Name]
Ví dụ: ứng viên gởi email với tiêu đề: [Fresher] [PHP] [Nguyen Van A] 
◦ Deadline: 26/11/2018

Deadline: 26-11-2018

APPLY NOW