Mạng lưới chuyên nghiệp của NeoLab là gì

Ngoài chức năng phát triển như là một kỹ sư, NeoLab đã thiết lập mạng lưới riêng của mình về các chức năng chuyên môn có xu hướng tạm thời ngắn về phía doanh nghiệp trong việc mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới.
Là một nhóm phát triển kinh doanh, có thể hỗ trợ thêm bởi các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "truyền thông" "ứng dụng" "phát triển kinh doanh" "tiếp thị" "quản lý ở nước ngoài".

BOD ROOM

Mai Thị Thu Trang - Manager

Nguyễn Miên Long - Assistant - Manager

Hisato Kashine - AC - Manager

HR TECH

Phan Quốc Thành - Manager

Lê Thị Thanh Trang - Sub-Manager

FIN TECH 1

Lê Vũ Đình Phong - Manager

FIN TECH 2

Trịnh Quang Tấn - Manager

CP 1

Lê Quốc Nam - Manager

SI 1

Nguyễn Ngọc Nhân - Manager

Nguyễn Trung Hiếu - Sub-Manager

SI 2

Nguyễn Đức Thuận - Manager

Trần Thành Luân - Sub - Manager

Trần Cẩm Thạch - Sub - Manager

SI 3

Nguyễn Viết Vũ - Manager

SI 4

Trần Đình Trọng - Manager

Trần Duy Thành - Sub - Manager

SI 5

Trần Quang Nghiệp - Manager

SI 6

Nguyễn Văn Cường - Manager

MI 1

Nguyễn Hữu Trung - Manager

MI 2

Đinh Viết Phú - Manager

Neolab - Mạng lưới chuyên nghiệp

NeoLab là một nhóm phát triển kinh doanh có khả năng phát triển ra nước ngoài. Ngoài các chức năng phát triển hệ thống, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới riêng cho các chức năng chuyên gia có xu hướng ngắn về mặt kinh doanh, khi mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới. Ví dụ, các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "phương tiện truyền thông", "ứng dụng" "AI" "VR" "marketing" "phát triển kinh doanh" "pháp lý và kế toán" "quản lý ở nước ngoài".


Nếu bạn tin tưởng vào phát triển ra nước ngoài của Neolab

Liên hệ