Nguyễn Bôn - Manager - COO OFFICE


Chào mọi người,
Tôi tên là Nguyễn Bôn, hiện đang giữ vai trò là Manager của bộ phận PMO VN. Với 5 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển các dự án phần mềm, công việc chính của Tôi là tham gia xây dựng các ứng dụng mobile cùng những cộng sự của mình.

Gia nhập đại gia đình Neolab VN là một sự thay đổi bất ngờ với Tôi, bởi lẽ thay vì trở thành 1 Android Leader thì Tôi được phân công ở một vị trí còn khá mới mẻ, trở thành 1 thành viên của PMO team. Vai trò của PMO Team đó là hoạch định, xây dựng và giám sát quy trình dự án, quản lý công cụ phục vụ công việc, đào tạo nguồn lực Scrum Master, hướng dẫn nhân viên mới về quy trình, quy định đang áp dụng hiện hành ở Công ty, tư vấn chiến lược và định hướng xây dựng, phát triển Công ty cùng với CEO,COO và các Trưởng bộ phận khác...

Dù thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, áp lực để làm quen và thích ứng với môi trường làm việc theo phong cách Nhật, nhưng Tôi đã may mắn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện và sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo Công ty và các anh chị em đồng nghiệp. Điều này đã góp phần giúp cho Tôi thêm tự tin và hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu của Tôi thời gian tới sẽ nỗ lực hoàn thành những nhiệm vụ được giao, phối hợp với các bộ phận khác hoàn thành xứ mệnh mà Công ty đã đặt ra. Hướng đến xây dựng đại gia đình Neolab VN ngày càng vững mạnh và phát triển trong tương lai.

Cảm ơn mọi người!