QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

Thời hạn tuyển dụng thông thường là từ 2 tuần đến 1 tháng.

1. Gởi CV đến Neolab Việt Nam.

Nếu CV của bạn phù hợp, bộ phận tuyển dụng sẽ liên lạc sắp xếp phỏng vấn, ứng viên sẽ trải qua hai vòng phỏng vấn.

2. Phỏng vấn.

Vòng phỏng vấn đầu tiên sẽ có sự tham dự của quản lý Nhân Sự và Manager/Leader của dự án/Bộ phận yêu cầu tuyển dụng.

Nếu bạn pass vòng đầu tiên, bạn sẽ tham gia phỏng vấn vòng cuối cùng CEO & phiên dịch.

3. Kết quả

Chúng tôi sẽ trả kết quả phỏng vấn (đạt/không đạt) chậm nhất trong vòng một tuần kể từ khi hoàn thành phỏng vấn.

Đối với ứng viên không trúng tuyển, chúng tôi sẽ gởi thư cảm ơn.

Đối với ứng viên trúng tuyển, Chúng tôi sẽ trao đổi thêm qua email về các thỏa thuận: Mức lương, thời gian nhận việc, chế độ và các hỗ trợ khác... Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thư mời nhận việc chính thức đến bạn.

4. Ngày nhận việc

Bạn sẽ đến công ty theo thông tin đã gửi trong thư mời nhận việc, bộ phận tuyển dụng sẽ đón tiếp và sắp xếp cho bạn.