Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 6 , 2021

PHP DEVELOPER
- At least 3 years working experience in PHP Development
- Strong knowledge of PHP web frameworks such as Laravel, Symfony, CodeIgniter
- Understanding the fully synchronous behavior of PHP
- Understanding of MVC design patterns
- Basic understanding of front-end technologies, such as JavaScript, HTML5, and CSS3
- Knowledge of object-oriented PHP programming - Understanding accessibility and security compliance
- Strong knowledge of the common PHP or web server exploits and their solutions
- Understanding fundamental design principles behind a scalable application
- User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments
- Integration of multiple data sources and databases into one system
- Familiarity with limitations of PHP as a platform and its workarounds
- Creating database schemas that represent and support business processes
- Familiarity with SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
- Proficient understanding of code versioning tools, such as Git

GOLANG DEVELOPER
- 1+ year experience coding in Golang
- Strong knowledge of OOP and Design Patterns
- Experience with SQL/NoSQL, database design, query optimization
- Knowledge of AWS is an advantage
- Experience in Docker is big plus
- Experience in GraphQL/GRPC is big plus
- Experience with at least one of the Web frameworks (Gin, Revel, …)
- Being good at self-learning, willing to learn about new techs
- Being cooperative and responsible while working in group
- Being hard-working and able to handle things well under pressure
- Be experienced with Agile Software Development, especially SCRUM is preferred

RUBY DEVELOPER
- At least 2 year experience in Ruby on Rails development
- Strong experience with client side, web technologies (HTML/CSS/JS)
- Understanding of functional programming style in Ruby
- Experience with concepts of MVC, Mocking, ORM, and RESTful
- Experience with relational Database (MySQL, PostgreSQL,…) and Non-Relational Database as MongoDB, Redis is big plus
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent Teamwork, communication, and interpersonal skills
- Have experience working with VCS such as SVN, Git, Github
Skills to be evaluated:
- Ability to manage tasks, correctly estimate time, man-day and Member
- Standardized Coding
- Can join in the project with Scrum master position
- Having ability to make the technical requirements from the customer's requirements, and design applications

FRONTEND DEVELOPER
- Experience with using Vue.js on at least 1 Production project
- Highly proficient with the JavaScript language and its modern ES6+ syntax and features
- Highly proficient with Vue.js framework and its core principles such as components, reactivity, and the virtual DOM
- Familiarity with the Vue.js ecosystem, including Vue CLI, Vuex, Vue Router, and Nuxt.js
- Good understanding of HTML5 and CSS3, including Sass or Less
- Understanding of server-side rendering and its benefits and use cases
- Knowledge of functional programming and object-oriented programming paradigms
- Ability to write efficient, secure, well-documented, and clean JavaScript code
- Familiarity with automated JavaScript testing, specifically testing frameworks such as Jest or Mocha - Proficiency with modern development tools, like Babel, Webpack, and Git
- Experience with both consuming and designing RESTful APIs

PROJECT LEADER
* Mô tả công việc
- Tiếp nhận và thảo luận các yêu cầu từ khách hàng bên Nhật.
- Kết hợp với PM/PO của dự án để lên kế hoạch và giám sát tiến độ dự án.
- Báo cáo tiến độ định kỳ với PM/PO của dự án, cũng như các bộ phận quản lý.
- Phối hợp với đội dự án trong việc phân tích tài liệu nghiệp vụ của dự án, xác nhận yêu cầu, cũng như tham gia vào việc phân tích và thiết kế hệ thống.
- Là cầu nối truyền tải những vấn đề, cũng như các đề xuất của dự án giữa khách hàng và đội dự án. Phối hợp với comtor của dự án để đảm bảo truyền đạt những thông tin chính xác và nhanh chóng tới các bên.
- Tham gia vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của hệ thống trước khi giao tới cho khách hàng.
* Yêu cầu:
- Có kinh nghiệm quản lý team dự án, hoặc từng đảm nhận vị trí tương đương như Team leader, Project Leader ...
- Có kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng phân tích, cũng như giải quyết các vấn đề trong dự án
- Hiểu về Agile, và cách vận hành trong dự án.
- Đã từng sử dụng những tools quản lý dự án, như Jira.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm, đặc biệt là PHP applications. Đã từng phát triển hệ thống Video Conferencing là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm tích hợp AWS để phát triển hệ thống.

ADMIN OFFICER
* Mô tả công việc
- Đảm bảo cảnh quan môi trường làm việc sạch sẽ trong văn phòng
- Cập nhật dữ liệu nhân sự: thường xuyên và chính xác
- Tiếp đón nhân viên mới, cung cấp thiết bị làm việc, vật dụng theo quy định công ty
- Thực hiện thủ tục nghỉ việc cho nhân viên.
- Thực hiện các công việc hành chính chung của Công ty (đón khách; quản lý công văn đi
- đến; quản lý thẻ taxi; soạn thảo văn bản; lưu trữ hồ sơ, giấy tờ ...v...v)
- Biết cách lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, dữ liệu khoa học, dễ hiểu và an toàn.
- Hàng tháng theo dõi, thực hiện mua sắm: văn phòng phẩm, nước uống, và các đồ dùng
thông thường tại Công ty
- Thực hiện các thủ tục về chế độ phúc lợi (sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau...) cho nhân sự Công ty.
- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm PTI cho nhân sự Công ty
- Tiếp nhận và liên hệ các đầu mối để giải quyết các sự cố về điện, nước, cơ sở hạ tầng
Công ty
- Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác để xử lý, thực hiện các công việc chung.
- Tham gia công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên, hỗ trợ tổ chức các
chương trình, sự kiện, hoạt động tập thể của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên
* Yêu cầu
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Tin học văn phòng thành thạo;
- Chủ động, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, nhạy bén, biết phân tích, đánh giá xử lý vấn đề nhanh

KẾ TOÁN NỘI BỘ
* Mô tả công việc
- Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo quy định của Công ty và Pháp luật ban hành.
- Lập bảng kê thuế đầu vào cho các khoản thuế VAT, FCT thông qua tiền mặt, chuyển khoản.
- Lưu trữ, sắp xếp chứng từ khoa học, dễ hiểu và an toàn.
- Cập nhật và theo dõi tiến độ thanh toán, công nợ với các Nhà cung cấp.
- Cập nhật thanh toán vào file quản lý thu chi.
- Tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN cho nhân viên.
- Lập hồ sơ chế độ cho nhân viên.
- Soạn thảo Hợp đồng lao động cho nhân viên.
- Soạn thảo, kiểm tra Hợp đồng mua bán, Hợp đồng kinh tế với Nhà cung cấp.
- Lập các báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
- Lập báo cáo tài chính nội bộ, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm kê, phân loại tài sản cùng với các Bộ phận có liên quan.
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian.
- Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
* Yêu cầu
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực Kế toán Nội bộ.
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về Thuế, Lao động
- Có khả năng làm báo cáo tài chính nội bộ, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Biết tiếng Anh giao tiếp, chủ yếu là phần viết.
- Có khả năng làm việc nhóm, siêng năng, tư duy hệ thống, sắp xếp công việc, trung thực....

Deadline: 30-06-2021

APPLY NOW