𝐒𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫'𝐬 𝐠𝐮𝐲𝐬


Một tuổi mới lại đến với những chàng trai cô gái tháng 10 của nhà Neo. Cùng bắt đầu hành trình tuổi mới với thật nhiều niềm vui và tiếng cười nhé !

𝐍𝐞𝐨𝐥𝐚𝐛 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮