𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗕𝗜𝗥𝗧𝗛𝗗𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥'𝗦 𝗚𝗨𝗬!


𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗕𝗜𝗥𝗧𝗛𝗗𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥'𝗦 𝗚𝗨𝗬! 
Chúc mừng sinh nhật của những chàng trai cô gái tháng 11 của nhà Neo. Cùng thổi nến, đón nhận những lời chúc yêu thương và đón một tuổi mới thật nhiều niềm vui mới nhé.
𝑵𝒆𝒐𝒍𝒂𝒃 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉𝒉𝒉𝒉