𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜, 𝙖𝙣𝙙 𝙇𝙚𝙩'𝙨. 𝙒𝙖𝙠𝙚 𝙪𝙥 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧


𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙢𝙤𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜, 𝙖𝙣𝙙 𝙇𝙚𝙩'𝙨 ☀️ 𝙒𝙖𝙠𝙚 𝙪𝙥 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 ☀️
02 Buổi Workshop Wake up your power thật sự đã đem đến cho Neolaber những góc nhìn đa chiều và sâu sắc về chính bản thân của mình.
Chủ đề 1: Kỹ năng thể hiện giá trị bản thân
Chủ đề 2: Kỹ năng vượt qua thành kiến vô thức & quản lý công việc