𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫: 𝐀𝐆𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓


𝐒𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫 "𝐀𝐆𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐒𝐂𝐑𝐔𝐌" đã khép lại với thật nhiều cảm xúc. Neolab tin rằng 100% thành viên tham gia đã nhận được những điều thực sự giá trị từ Seminar, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống thường ngày.

 

 

 

 

Áp dụng theo mô hình quản lý Agile Scrum, mỗi buổi seminar, tất cả thành viên đều được tham gia làm 🧑‍💻𝙍𝙚𝙩𝙧𝙤𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚. Có những giây phút cả lớp cùng cười nghiêng ngả với những câu chuyện hài hước từ giảng viên, những ví dụ thực tiễn từ học viên. Tất cả đều gói trọn, mang lại những cung bậc cảm xúc riêng cho khóa học. Để rồi các thành viên tham gia có thể sẵn sàng áp dụng tất cả những kiến thức đã học được, không chỉ cho công việc, mà còn cho cả trong cuộc sống.