𝐍𝐄𝐎𝐋𝐀𝐁 𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐋𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐲 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠


Neolabers chắc chắn không muốn bỏ lỡ buổi chia sẻ trực tuyến của 3 kỹ sư đứng đầu trong cuộc thi Web Fest 2021.

𝐍𝐄𝐎𝐋𝐀𝐁 𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐓𝐀𝐋𝐊 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐲 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠

Tiếp nối tinh thần học hỏi và chia sẻ kiến thức của Web Fest 2021, TechTalk 2021 với hình thức trao đổi trực tuyến sẽ đem đến không gian kiến thức chuyên sâu về 3 chủ đề được đánh giá cao nhất trong cuộc thi WebFest vừa qua.
Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên Nhà Neo
Thời gian: 16:00 các ngày thứ 6 - 20/08 - 27/08 - 10/09
Chủ đề thảo luận
1. Docker & AWS ECS - Kỹ sư Công Nguyễn
2. Tối ưu Queue/Worker cho hệ thống - Kỹ sư Tuấn Phạm
3. HTTP2 và GRPC- Kỹ sư Vương Huỳnh