𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊, 𝐇𝐎𝐌𝐈𝐄


𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑡𝑜 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔.

 

Chào mừng tất cả Neolabers, rất vui vì được thấy mọi người tại Nhà Neo ngay lúc này. Giờ đây Neolabers mình có thể cùng vỗ vai người anh em đồng nghiệp, cùng trò chuyện, chém gió, ăn uống vui chơi, trao đổi công việc...Mọi chuyện giờ đã có thể làm cùng nhau rồi.