𝑹𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒖𝒔 !


Tích cực và Thoải mái là 2 từ mà Sensei Đức Tuấn nhắc đến khi chia sẻ về lớp học tiếng Nhật N3 của Nhà Neo.
 
- "Tích cực: đến từ sự tham gia đầy đủ, nghiêm túc của từng thành viên trong lớp, dù trước đó công việc của mọi người có bận rộn như thế nào"
- "Thoải mái: những sự mới mẻ, thư giãn luôn được Tuấn thêm vào bài học để mọi người hứng thú hơn. Đặc biệt luôn có sự tương tác giữa các bạn học và sensei nên không sợ chán đâu nhé!“
Lớp học tiếng Nhật N3, N4, N5 tại Neo vẫn liên tục chiêu sinh học viên. Neolaber đã sẵn sàng chinh phục tiếng Nhật ngay bây giờ chưa nào
 
Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3zOf37W
𝑹𝒆𝒂𝒄𝒉 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒂𝒍 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒖𝒔 !