𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐡𝐨𝐦𝐞 - 𝐍𝐞𝐨𝐥𝐚𝐛 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦


6 năm, một hành trình đầy cảm xúc, Neolab đã đi qua biết bao thử thách, biết bao niềm vui. Và thật may mắn, Neolab luôn có bạn đồng hành.