101 sắc thái cảm xúc của các Neolab-er trong thời gian WFH


101 sắc thái cảm xúc của các Neolab-er trong thời gian WFH

Tháng 5 tuy xa cách nhưng không thể ngăn cách tinh thần làm việc hăng say của member Nhà Neo. Mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ tinh thần thật lạc quan, thật tích cực để cùng nhau vượt qua mùa remote mà vẫn duy trì hiệu quả làm việc thật tốt nhé.

Cả Nhà Neo cùng fighting nhen