𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎𝒆𝒔𝒆 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏'𝒔 𝑫𝒂𝒚 20/10


𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 

Một buổi sum vầy của chị em nhà Neo không thể vui hơn. Được gặp nhau, tán gẫu và enjoy minigame vào ngày đặc biệt của chính mình.
Và tháng 10 tươi xinh của chị em nhà Neo chưa hết vội đâu nhen, mọi người đừng bỏ lỡ minigame "Girls like you" vào tuần sau, cùng tìm hiểu xem anh em nhà Neo hiểu chị em tới đâu nhé.
Happy girls make happy life