BELOVED HR TEAM


[NEOLAB TEAM] 
Diễn đàn hôm nay sẽ thuộc về HR Team! 
Team HR Neolab gồm các bộ phận sau: Tuyển dụng, Admin, Quản lý nhân lực dự án. Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ các bạn bất cứ lúc nào.