CHÚC MỪNG 6 KỸ SƯ XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI 𝐍𝐄𝐎 𝐖𝐄𝐁 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐘 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆


CHÚC MỪNG 6 KỸ SƯ XUẤT SẮC NHẤT CUỘC THI 𝐍𝐄𝐎 𝐖𝐄𝐁 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐘 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆

Sau thời cân não với các bài dự thi cùng với sự tham gia bình chọn nhiệt tình từ các members nhà Neo, Ban tổ chức đã chọn ra được những ứng viên xuất sắc nhất cho 𝐍𝐄𝐎 𝐖𝐄𝐁 𝐅𝐄𝐒𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Giải Nhất: Kỹ sư Công Nguyễn