Colorful moments at Neolab


Tại đây có rất nhiều sự ngọt ngào từ 𝗞𝗶𝗺 𝗔𝗻𝗵'𝘀 𝗕𝗮𝗸𝗲𝗿𝘆 
𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗳𝘂𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝗼𝗹𝗮𝗯  lần này là những sắc màu hấp dẫn đến từ căn bếp của cô gái nhỏ Kim Anh. Vị ngọt ngào hấp dẫn của một chiếc bánh không chỉ đến từ mật ong hay đường mà còn đến từ sự ngọt ngào của chính người làm bánh nữa đấy cả nhà ^^