FULLY VACCINATED


Neolab Vietnam vui mừng thông báo hầu hết thành viên nhà Neo đã hoàn thành 2 mũi tiêm phòng chống Covid-19. 
Đây là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với Neolab, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho tất cả thành viên trong thời kỳ đại dịch. Neolab tin rằng việc tăng cường tiêm chủng của Thành phố và các tỉnh thành sẽ giúp chúng ta sớm kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian đến và mang cuộc sống bình yên trở lại.
Cùng bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình thật tốt nhé mọi người!