Happy Developers Day!


𝗔 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂, 𝗡𝗲𝗼𝗹𝗮𝗯𝗲𝗿 !
𝗔 𝗯𝗶𝗴 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗸 𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘄𝗵𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 !
 
 
 
Ngày 𝟭𝟯/𝟬𝟵 hằng năm vẫn hay được gọi là Developer’s Day nhưng đối với Neolab Vietnam, 𝟭𝟯/𝟬𝟵 là ngày của tất cả thành viên trong đại gia đình, những người đã đóng góp sự nghiệp trong ngành công nghệ thông tin để thế giới ngày một hiện đại, tốt đẹp hơn.
Mỗi người là một mảnh ghép không thể thiếu của sự phát triển này. Cảm ơn tất cả các bạn, những con người đầy nhiệt huyết, âm thầm xây dựng một thế giới mới, thế giới của sự kết nối.
Chúc mọi người luôn đủ nhiệt thành và giữ vững đam mê của mình, vì Thế giới cần mọi người.