STRONGER TOGETHER YEAR END PARTY 2020


Thanh xuân ấy .... Ta bên nhau


Có lẽ với không ít member Neolab VN, chúng ta có chung 1 phần thanh xuân mang tên Neolab - chính là 1 phần trong mảng ký ức về thanh xuân ấy.