Phát triển loại hình kinh doanh Website theo Cross-company.

Chúng tôi đang lên kế hoạch, phát triển và quản lý các dịch vụ cùng với Neo Career, chủ yếu cho việc lên kế hoạch kinh doanh và phát triển ở lĩnh vực nhân sự (nhân viên mới / trung / nghề nghiệp / nhân viên tạm thời), y tế (y tế / chăm sóc điều dưỡng), chăm sóc trẻ em, quảng cáo và Kinh doanh mới.

Kinh doanh Drone・VR.

Chúng tôi đang lên kế hoạch và phát triển dịch vụ mới bằng Drone (máy bay robot nhỏ) và VR (Virtual Reality / virtual reality).
Chúng tôi đang liên kêt với công tyTera drone (chi nhánh Tera motor) và đưa ra một cơ sở kinh doanh.

 

Phát triển kinh doanh ở nước ngoài.

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt các kỹ sư CNTT tại năng tại Nhật và tạo công ăn việc làm ở nước ngoài, chúng tôi đặt Việt Nam làm cơ sở phát triển chính, chúng tôi làm việc về tuyển dụng / đào tạo kỹ sư và cung cấp các dịch vụ web khác nhau ở Nhật Bản và nước ngoài.