Mạng lưới chuyên nghiệp của NeoLab là gì

Ngoài chức năng phát triển như là một kỹ sư, NeoLab đã thiết lập mạng lưới riêng của mình về các chức năng chuyên môn có xu hướng tạm thời ngắn về phía doanh nghiệp trong việc mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới.
Là một nhóm phát triển kinh doanh, có thể hỗ trợ thêm bởi các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "truyền thông" "ứng dụng" "phát triển kinh doanh" "tiếp thị" "quản lý ở nước ngoài".

BOD ROOM

Mai Thị Thu Trang - Chief Manager

Nguyễn Minh Thùy - HR Assistant Manager

WEB TEAM

Lê Vũ Đình Phong - Chief Manager

Trần Đình Trọng - Web 2 Manager

Trần Quang Nghiệp - Web 4 Manager

Nguyễn Văn Phương - Web 5 Manager

Phạm Hữu Nhường - Web 1 Assistant Manager

Trần Cẩm Thạch - Web 2 Assistant Manager

Đặng Chi Sơn - Web 3 Assistant Manager

Trần Phương Nam - Web 4 Assistant Manager

Lê Quốc Nam - Web 3 Manager

APPLICATION TEAM

Nguyễn Ngọc Nhân - Chief Manager

Nguyễn Đức Thuận - iOS 1 Manager

Nguyễn Hữu Trung - iOS 2 Manager

Nguyễn Văn Cường - Android 1 Manager

Nguyễn Trung Hiếu - Android 2 Manager

Nguyễn Thành Luân - Android 1 Assistant Manager

Trần Duy Thành - Android 2 Assistant Manager

QA/QC - COMTOR TEAM

Phan Quốc Thành - Chief Manager

Lê Thị Thanh Trang - Comtor Manager

Nguyễn Quốc Hoàng - QC 1 Manager

Đỗ Văn Tài - QC 2 Manager

Trần Thị Thúy - Assistant Manager

PM - SM TEAM

Đinh Viết Phú - Chief Manager

Trương Phan Hoàng Mỹ - PM 1 Manager

Nguyễn Xuân Bình - PM 1 Assistant Manager

Nguyễn Trường Giang - PM 1 Assistant Manager

Phan Văn Dương - PM 1 Assistant Manager

Nguyễn Thanh Vũ - PM 2 Manager

Nguyễn Công Khánh - PM 2 Assistant Manager

Neolab - Mạng lưới chuyên nghiệp

NeoLab là một nhóm phát triển kinh doanh có khả năng phát triển ra nước ngoài. Ngoài các chức năng phát triển hệ thống, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới riêng cho các chức năng chuyên gia có xu hướng ngắn về mặt kinh doanh, khi mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới. Ví dụ, các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "phương tiện truyền thông", "ứng dụng" "AI" "VR" "marketing" "phát triển kinh doanh" "pháp lý và kế toán" "quản lý ở nước ngoài".


Nếu bạn tin tưởng vào phát triển ra nước ngoài của Neolab

Liên hệ