Nguyễn Quốc Hoàng - QC 1 Manager - QA/QC - COMTOR TEAM


...