Đỗ Văn Tài - QC 2 Manager - QA/QC - COMTOR TEAM


...